RODO T.B. Stomatologia

Administratorem systemu monitoringu jest T.B. Stomatologia Tomasz Baj, ul Węgierska 27B, 37-200 Przeworsk.
System monitoringu swoim zasięgiem obejmuje pomieszczenia siedziby administratora oraz teren posesji.

Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 20 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.